فرم استخدام
مشخصات فردي
*نام: *نام خانوادگي: *نام پدر: محل تولد: محل نصب عكس
شماره شناسنامه: محل صدور: *تاريخ تولد:
*كد ملي: كد پستي: گروه خوني: قد:
در صورت تغيير نام خانوادگي يا داشتن نام مستعار ذكر فرماييد:
دين: مذهب: *وضعيت خدمت انجام داده: معافيت: نوع معافيت
وضعيت مسكن: شخصي اجاره يا رهن اقامت با والدين تلفن ثابت: *تلفن همراه:
نشاني محل اقامت:
مشخصات افراد تحت تكفل (همسر، فرزندان و ساير بستگان)
نام نام خانوادگي سن جنسيت شغل نسبت
معلومات زبان خارجه
*زبان خارجي خواندن و نوشتن مكالمه
خوب متوسط ضعيف خوب متوسط ضعيف
سوابق تحصيلي به ترتيب از بالاترين مدرك
از سال تا سال *نام و محل موسسه آموزشي *رشته تحصيلي *مدرك تحصيلي معدل
دوره‌هاي آموزشي تخصصي يا كارآموزي
از تاريخ تا تاريخ نام و محل موسسه آموزشي يا سازمان بورس رشته تحصيلي يا كارآموزي عنوان گواهينامه
سوابق خدمت اعم از بخش خصوصي و دولتي به ترتيب از آخرين اشتغال
از تاريخ تا تاريخ نام موسسه شغل مورد تصدي حقوق و مزايا علت ترك خدمت تلفن محل كار
شروع پايان
1- از چه طريق با شركت آشنا شده و تقاضاي استخدام نموده‌ايد؟ جرايد ، درخواست شخصي ، كاريابي معرف

نام معرف:
2- با چه كسي در اين شركت آشنايي داريد: نوع آشنايي:
3- شغل مورد تقاضا:
4- نحوه درخواست كار: تمام وقت ، پاره وقت ، پروژه اي
5- بنا به نياز حاضر به همكاري در شهرستان مي‌باشيد؟ بلي خير
6- حقوق ماهيانه مورد تقاضا(ريال):
7- در صورت موافقت جهت استخدام شما با انعقاد هرگونه قرارداد قانوني كه شرايط آن از طرف اين شركت تعيين مي‌گردد موافقت داريد؟
بلي خير
8- در صورتي كه كار پيشنهادي مستلزم حضور در ساعات مختلف شبانه روز از قبيل بعد از ظهر و شب و يا اضافه كاري باشد موافقت داريد؟
بلي خير
9- آيا در حال حاضر شاغل مي‌باشيد؟(توضيح دهيد)
10- زمان آمادگي جهت شروع به كار:
11- چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه داريد شماره بيمه خود را ذكر كنيد.
12- آيا در شهرستان مي‌توانيد كار كنيد؟ بلي خير
13- آيا منع استخدامي داريد؟ بلي خير توضيح:
14- آيا محكوميت داشته‌ايد؟ بلي خير نوع محكوميت:
15- آيا نقص عضو داريد؟ بلي خير
16- به چه بيماريهايي مبتلا بوده و يا هستيد؟
17- آيا سابقه عمل جراحي داريد؟ بلي خير در صورت عمل جراحي توضيح دهيد:
18- اوقات فراغت خود را چگونه مي‌گذرانيد؟

فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و يا هرگونه اطلاعات ديگري كه تمايل به ذكر آنها را داريد بنويسيد
مشخصات معرف
رديف نام و نام خانوادگي شغل آدرس و شماره تلفن
1
2
3
اينجانب با اطلاع كامل از مراتب فوق به تكميل و امضاء اين پرسشنامه مبادرت مي نمايم و چنانچه بعد از اشتغال بكار در شركت مشخص شود مطالبي را كه از لحاظ استخدام حائز اهميت مي‌باشد، كتمان نموده و يا بر خلاف واقع اظهار نموده ام اين پرسشنامه به منزله استعفاي اينجانب قلمداد گرديده و شركت اختيار دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.ضمناً مطلع مي باشم كه با تكميل اين پرسشنامه شركت ملزم به استخدام اينجانب نمي‌باشد.
تغییر کد امنیتی
کد امنیتی