خط مشي سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشي نظام مديريت يكپارچه

شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس

 

شرکت فرآورده های نسوز پارس به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان انواع ديرگدازهاي باشكل و بي‌شكل قليايي جهت مصرف در صنايع فولاد، سيمان و فلزات غيرآهني، هدف خود را بهبود مستمر کیفیت فعالیت ها، افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان قرار داده است. لذا مدیریت ارشد سازمان اجرای سیاست های زیر را الزامی دانسته و کلیه افراد سازمان را موظف به برنامه ریزی دقیق در جهت تحقق آنها می داند.
 

 

     1- ارتقاء كارايي و اثر بخشي، با برنامه‌ريزي استراتژيك و مشخص نمودن اهداف، وظايف و مسئوليت‌ها درسازمان و تلاش به مشارکت کارکنان در کار گروهی و مسئوليت‌پذيري،


     2- شناسايي و حصول اطمينان از درك نيازها و خواسته‌هاي مشتريان  و سایر ذینفعان و كوشش جهت جلب رضايت ايشان،


     3- ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی وتفکر مبتنی برریسک،


     4- مدیریت ریسک، از طریق تدوین و به کارگیری ضوابط ایمنی در محیط کار با توجه به الزامات قانونی، ملی و استانداردهای بین المللی،


     5- مدیریت محیط زیست با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست از طریق کنترل، کاهش و در صورت امکان حذف آلاینده های زیست محیطی،


     6- تلاش در جهت استفاده بهينه از منابع طبيعي،


     7- تلاش همه جانبه براي پيشگيري از بروز عدم انطباق، با شناسايي و حذف ريشه‌ها،


     8- کسب اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه،


     9- بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیتهای جاری شرکت،


     10- آموزش نیروی انسانی به منظور افزایش سطح دانش، مهارت و ارتقاء کارکنان،


     11- استفاده موثرو کارآمد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان.
 

 در همین راستا سیستم های مدیریت نظیر استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015  و  OHSAS 18001:2007، به عنوان ابزاری جهت تسهیل در اجرای سیاست های فوق و تحقق اهداف سازمانی در این شرکت به کار گرفته شده است.

                                                                                                                                                                      مدیرعامل

                                                                                                                                                              سیداحمد حیدرپور یزدی

دليل ويرايش :  استقرار سيستمهاي مديريت زيست محيطي وايمني و بهداشت شغلي      شماره مدرك :P_10001_C 

                         تصويب كننده : مدير عامل                                    تاريخ تصويب : 97/03/01