• تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 112، ساختمان آئینه ونک، طبقه 7، واحد 701
  • 3- 88786692 (021)
  • info@pars-ref.ir

PARSICAST 97Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 80Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 95Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 60Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 50H

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 70Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 45Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 60Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 50Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

جرمهای ریختنی قلیایی

جرمهای ریختنی