برگزاري مسابقات قرآني بين كاركنان و خانواده آنان

برگزاري مسابقات قرآني بين كاركنان و خانواده آنان

در مهرماه سال جاري مسابقات قرآني بين كاركنان شركت و خانواده هاي آنان برگزار گرديد

 در مهرماه سال جاري مسابقات قرآني بين كاركنان شركت و خانواده هاي آنان برگزار گرديد و به 30 نفر از كاركنان در مراسم گردهمايي مديريت و پرسنل به قيد قرعه هداياي مناسبي اهداء گرديد.

کد خبر: 15
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2632
  دیدگاه کاربران