ركورد جديد ذوبگيري در منطقه آجرهاي خط سرباره پاتيل هاي مجتمع فولادخوزستان

ركورد جديد ذوبگيري در منطقه آجرهاي خط سرباره پاتيل هاي مجتمع فولادخوزستان

نسوز پارس به ركورد جديد ذوبگيري در منطقه آجرهاي خط سرباره پاتيل هاي مجتمع فولادخوزستان دست يافت

 بار ديگر با تلاش و همت مضاعف يكايك كاركنان مجموعه نسوز پارس، دستيابي به ركوردي جديد و قابل توجه ميسر گرديد. شركت فرآورده هاي نسوز پارس در مهر ماه سال جاري موفق به كسب ركورد 80 ذوب جهت آجرهاي خط سرباره مورد استفاده در مجتمه فولاد خوزستان گرديد. اين در حالي است كه اين ركورد كه اين ركورد حدود 20% بالاتر از ركوردهاي ثبت شده توسط شركتهاي مطرح و بنام خارجي بوده و موجبات رضايت و خرسندي مديران و مسئولين مجتمع را فراهم آورده است.

لازم بذكر است كسب اين ركورد در پي برگزاري جلسات متعدد با واحدهاي مختلف مجتمع مذكور و معرفي توانمنديها مجموعه نسوز پارس در جهت ارتقائ عمر كاري محصولات مطابق با درخواست هاي مشتريان صورت گرفته كه علاوه بر افزايش عمر آجرهاي خط سرباره، موجب كاهش مصرف آجرهاي بدنه و كف پاتيل نيز گرديده كه نهايتاً كاهش مصرف نسوز پاتيل را در بر داشته است.

اميد آن مي رود با ادامه ارتقاء سطح كيفي محصولات ، كسب اين چنين ركوردهاي قابل توجهي را همچنان بهبود بخشيده و سهم قابل توجه و بسزايي را  در بخش نسوز كشورايفاء نموده  و تاكيدي مجدد برتوانمندي شركت هاي داخلي در برآورده نمودن نيازهاي صنايع كشور داشته باشيم.

کد خبر: 18
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2688