دستیابی به بالاترین عمر نسوز ( تا 2 برابر آخرين مدت زمان عمر نسوز)در کوره های سیمان

دستیابی به بالاترین عمر نسوز ( تا 2 برابر آخرين مدت زمان عمر نسوز)در کوره های سیمان

نسوز پارس به بالاترین عمر نسوز ( تا 2 برابر آخرين مدت زمان عمر نسوز)در کوره های سیمان دست يافت..

 شركت فرآورده هاي نسوز پارس موفق به دستيابي به ثبت ركورد بالاترین عمر نسوز ( تا 2 برابر آخرين مدت زمان عمر نسوز) گرديد. با استفاده از آجرهاي كروم پارسينل 80  در مناطق ترانزيشن و پخت شركت سيمان ساروج بوشهر و منطقه ترانزيشن شركت سيمان بهروك يزد اين موفقيت حاصل گرديد.

کد خبر: 32
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3101