تولید آجرهای بدون کروم ( پارسینل 85CRM , 90CRM) جهت منطقه پخت کوره های سیمان برای اولین بار در ا

تولید آجرهای بدون کروم ( پارسینل 85CRM , 90CRM) جهت منطقه پخت کوره های سیمان برای اولین بار در ا

شركت فرآورده هاي نسوز پارس موفق به طراحي و تولید آجرهای بدون کروم ( پارسینل 85CRM , 90CRM)

 جهت منطقه پخت کوره های سیمان برای اولین بار در ایران گرديد.

لازم بذكر است اين محصول بعنوان آخرين تكنولوژي آجرهاي بدون كروم جهت استفاده در منطقه پخت كوره هاي دوار شركت هاي سيمان مي باشد.

کد خبر: 34
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3323