نگرش حرفه‌ای

سرمایه‌های انسانی
بهبود مستمر کیفیت فعالیت‌ها، افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان
خط مشي نظام مديريت يكپارچه

فرآورده‌های نسوز پارس

پیشتاز در تولید انواع دیرگدازهای باشكل و بی‌شكل قلیایی جهت مصرف در صنایع فولاد، سیمان و فلزات غیرآهنی

شركت فرآورده‌های نسوز پارس در سال 1365 تأسيس و در تاريخ 1372/05/11، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره‌برداری از واحد شماره يك آن آغاز گرديد.
فاز اول برای توليد ساليانه 50000 تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده بود كه اين ظرفيت با بهره‌برداری از واحد شماره دو در سال 1382 به 70000 تن شامل 31000 تن انواع آجر و 39000 تن انواع جرم و مواد ويژه افزايش يافت.

دامنه کاربرد محصولات

مقالات و یادداشت‌ها

اخبار و رویدادها