نگرش حرفه‌ای

سرمایه‌های انسانی
بهبود مستمر کیفیت فعالیت‌ها، افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان
خط مشي نظام مديريت يكپارچه

فرآورده‌های نسوز پارس

پیشتاز در تولید انواع دیرگدازهای باشكل و بی‌شكل قلیایی جهت مصرف در صنایع فولاد، سیمان و فلزات غیرآهنی

شركت فرآورده‌های نسوز پارس در سال 1365 تأسيس و در تاريخ 1372/05/11، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره‌برداری از واحد شماره يك آن آغاز گرديد.
فاز اول برای توليد ساليانه 50000 تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده بود كه اين ظرفيت با بهره‌برداری از واحد شماره دو در سال 1382 به 70000 تن شامل 31000 تن انواع آجر و 39000 تن انواع جرم و مواد ويژه افزايش يافت.

دامنه کاربرد محصولات

صنعت سیمان

Cement Industry

صنعت مس

Copper industry

اخبار و رویدادها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه...

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 868891 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید دلایل اصلاح:پیوست نمودن آگهی روزنامه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت فرآورده های نسوز پارس ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه...

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 863673 ) می باشد.

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی...

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)