نگرش حرفه‌ای

سرمایه‌های انسانی
بهبود مستمر کیفیت فعالیت‌ها، افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان
خط مشي نظام مديريت يكپارچه

فرآورده‌های نسوز پارس

پیشتاز در تولید انواع دیرگدازهای باشكل و بی‌شكل قلیایی جهت مصرف در صنایع فولاد، سیمان و فلزات غیرآهنی

شركت فرآورده‌های نسوز پارس در سال 1365 تأسيس و در تاريخ 1372/05/11، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره‌برداری از واحد شماره يك آن آغاز گرديد.
فاز اول برای توليد ساليانه 50000 تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده بود كه اين ظرفيت با بهره‌برداری از واحد شماره دو در سال 1382 به 70000 تن شامل 31000 تن انواع آجر و 39000 تن انواع جرم و مواد ويژه افزايش يافت.

دامنه کاربرد محصولات

صنعت سیمان

Cement Industry

صنعت مس

Copper industry

اخبار و رویدادها

: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده...

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1402/10/10 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد- شهرک صنعتی- بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان27 شرکت فرآورده‌های نسوز پارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده   روز یکشنبه  مورخ  1402/10/10

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ...

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 10روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 در محل شرکت واقع در یزد- شهرک صنعتی- بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان27- شرکت فرآورده‌های نسوز پارس برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم