خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه

شرکت فرآورده‌های نسوز پارس

 

شرکت فرآورده های نسوز پارس به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان انواع دیرگدازهای باشکل و بی‌شکل قلیایی جهت مصرف در صنایع فولاد، سیمان و فلزات غیرآهنی، هدف خود را بهبود مستمر کیفیت فعالیت ها، افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان قرار داده است. لذا مدیریت ارشد سازمان اجرای سیاست های زیر را الزامی دانسته و کلیه افراد سازمان را موظف به برنامه ریزی دقیق در جهت تحقق آنها می داند.
 

 

     1- ارتقاء کارایی و اثر بخشی، با برنامه‌ریزی استراتژیک و مشخص نمودن اهداف، وظایف و مسئولیت‌ها درسازمان و تلاش به مشارکت کارکنان در کار گروهی و مسئولیت‌پذیری،


     2- شناسایی و حصول اطمینان از درک نیازها و خواسته‌های مشتریان  و سایر ذینفعان و کوشش جهت جلب رضایت ایشان،


     3- ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی وتفکر مبتنی برریسک،


     4- مدیریت ریسک، از طریق تدوین و به کارگیری ضوابط ایمنی در محیط کار با توجه به الزامات قانونی، ملی و استانداردهای بین المللی،


     5- مدیریت محیط زیست با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست از طریق کنترل، کاهش و در صورت امکان حذف آلاینده های زیست محیطی،


     6- تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی،


     7- تلاش همه جانبه برای پیشگیری از بروز عدم انطباق، با شناسایی و حذف ریشه‌ها،


     8- کسب اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه،


     9- بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیتهای جاری شرکت،


     10- آموزش نیروی انسانی به منظور افزایش سطح دانش، مهارت و ارتقاء کارکنان،


     11- استفاده موثرو کارآمد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان.
 

 در همین راستا سیستم های مدیریت نظیر استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015  و  ISO 45001:2018، به عنوان ابزاری جهت تسهیل در اجرای سیاست های فوق و تحقق اهداف سازمانی در این شرکت به کار گرفته شده است.

                                                                                                                                                                      مدیرعامل

                                                                                                                                                              سیداحمد حیدرپور یزدی

دلیل ویرایش :  استقرار سیستمهای مدیریتایمنی و بهداشت شغلی   ISO 45001:2018   شماره مدرک :P_10001_C 

                         تصویب کننده : مدیر عامل                                    تاریخ تصویب : 99/10/01

 تاریخ ثبت : 26 اردیبهشت 1390
  آخرین به روزرسانی : 3 مهر 1400
 
 4451