تاریخچه شرکت

شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در تاریخ 1365/07/02 تأسیس و در تاریخ 1372/05/11، شش ماه پس از اتمام عملیات نصب، بهره برداری از واحد شماره یک آن آغاز گردید. شرکت در فاز اول برای تولید سالیانه 50000 تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده که این ظرفیت با بهره برداری از واحد شماره دو در تاریخ 1382/07/22 به 70000 تن در سال شامل 31000 تن انواع آجر و 39000 تن انواع جرم و مواد ویژه افزایش یافت.
شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در تاریخ 1378/04/11 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در حال حاضر دارای 173 نفر پرسنل در قالب واحدهای منابع انسانی و مالی، بازرگانی ، مهندسی فروش، برنامه‌ریزی تولید و انبارها، تولید، نگهداری و تعمیرات و پژوهش‌های کاربردی می‌باشد.


موضوع فعالیت شرکت :
تولید انواع فرآورده های بی شکل و با شکل نسوز و فروش در داخل و صادرات آن
 

 تاریخ ثبت : 7 اردیبهشت 1390
  آخرین به روزرسانی : 17 اسفند 1399
 
 10287