مزيت هاي رقابتي

  • بزرگترين توليدکننده فرآورده هاي ديرگداز قليايي در كشور
  • جزء سه مركز تحقيق و توسعه ممتاز دركشور برگزيده از انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت معادن و فلزات
  • پيشگام در توسعه رابطه صنعت و دانشگاه

 تاریخ ثبت : 8 اردیبهشت 1390
  آخرین به روزرسانی : 8 اردیبهشت 1390
 
 5094