عناوین خبری
> گروه اخبار > عناوين خبري


آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فراورده هاي نسوز پارس ( سهامي عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 30/01/1395 در محل یزد- هتل صفائیه - سالن نظامیه برگزار می گردد حضور به هم رسانند. ادامه...

نگارنده: مدیر سایت
بازدید کننده: 2935

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فراورده هاي نسوز پارس ( سهامي عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 21/12/1391 در محل اصفهان – خيابان هزار جريب – مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان – ساختمان تکادو - سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ادامه...

نگارنده: مدیر سایت
بازدید کننده: 6174


دستاوردهاي شركت فرآورده هاي نسوز پارس در بخش صنعت سيمان
تولید و ارائه آجرهای کم کروم (پارسیتک 80NS) جهت ارتقاء عمر نسوز منطقه پخت کوره های سیمان ( کوره های دارای تنش های مکانیکی ، حرارتی و شیمیایی نامتعارف) توسط پارس انجام پذيرفت.. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 7900


حضور نسوز پارس در نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط
همزمان با بزرگداشت هفتاد و هفتمين سالروز صنعت سيمان، نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط در تهران و در تاريخ هاي 25 و 26 ديماه 89 برگزار گرديد كه شركت فرآورده هاي نسوز پارس در اين نمايشگاه حضوري پررنگ و چشمگير داشت. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 4553


تست موفقيت آميز ماسه مجراي پاتيل در مجتمع فولاد آلياژي ايران
با انجام بررسي هاي كارشناسي و انجام امور تحقيقاتي ، نسوز پارس در بهمن ماه 89 براي اولين بار موفق به توليد ماسه مجراي مورد استفاده در پاتيل را بصورت آزمايشي توليد نموده .. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 4692


كسب افتخاري ديگر در مجتمع فولاد آلياژي ايران
در ادامه افتخارات كسب شده در راستاي ارتقاء عمر كاري پاتيل هاي مجتمع فولاد آلياژي ايران ، نسوز پارس توانست در ديماه سال جاري ركورد 96 ذوب را در پاتيل شماره 7 مجتمع مذكور كسب نمايد.. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 4418