• تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 112، ساختمان آئینه ونک، طبقه 7، واحد 701
  • 3- 88786692 (021)
  • info@pars-ref.ir

جرمهای کوبیدنی

PARSIRAM 90H

جرمهای ریختنی گرم

PARSIRAM 85H

جرمهای ریختنی گرم