کارگر ساده

مشاهده جزئیات

راننده لیفتراک

مشاهده جزئیات

اپراتور تولید

مشاهده جزئیات

جوشکار و تراشکار

مشاهده جزئیات

تعمیرکار خودرو و لیفتراک

مشاهده جزئیات

تکنسین برق

مشاهده جزئیات

تکنسین تاسیسات

مشاهده جزئیات

تکنسین مکانیک و هیدرولیک

مشاهده جزئیات

تکنسین کنترل کیفیت

مشاهده جزئیات

کارشناس بهداشت حرفه ای (HSE)

مشاهده جزئیات

کارشناس برنامه ریزی تولید

مشاهده جزئیات

کارشناس تولید

مشاهده جزئیات

کارشناس تضمین کیفیت

مشاهده جزئیات