اپراتور تولید

اطلاعات و مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

شهر محل تحصیل نام موسسه آموزشی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش معدل کل

دوره های آموزشی

نام دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره معدل گواهینامه

توانمندیهای کامپیوتری

نرم افزار سطح توانایی

زبان‌های خارجی

نام زبان درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن

سوابق کاری

تا تاریخ نام سازمان شغل و سمت وضعیت همکاری حقوق ماهانه علت ترک کار

معرفین

نام و نام خانوادگی تحصیلات تلفن

آشنایان در شرکت

نام و نام خانوادگی

اطلاعات تکمیلی