• تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 112، ساختمان آئینه ونک، طبقه 7، واحد 701
  • 3- 88786692 (021)
  • info@pars-ref.ir

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 80S

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 80D

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DF

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DL

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DR

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70S

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 55R

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 45CR

آجر های منیزیا-کرومیتی