• تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 112، ساختمان آئینه ونک، طبقه 7، واحد 701
  • 3- 88786692 (021)
  • info@pars-ref.ir

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 45

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 40

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80(II)

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80(I)

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80SP

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80P

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 75

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 14 AFD

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 10

آجرهای آلومینایی

PARSILUMAG 7

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 70SP

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 70

آجرهای آلومینایی

PARSILUMAG 5

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 5

آجرهای آلومینایی