آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فراورده هاي نسوز پارس ( سهامي عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 21/12/1391 در محل اصفهان – خيابان هزار جريب – مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان – ساختمان تکادو - سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

  10 اسفند 1391