آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فراورده هاي نسوز پارس ( سهامي عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 21/12/1391 در محل اصفهان – خيابان هزار جريب – مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان – ساختمان تکادو - سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

استماعگزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌هایمالی سال (دوره) مالی منتهی به30/9/1391

انتخاب اعضاي هيات مديره

انتخاب حسابرس وبازرس قانونی

انتخاب روزنامةکثیر‌الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

سایر موارديكه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

کد خبر: 46
  تاریخ خبر : 10 اسفند 1391
 7586
  دیدگاه کاربران