حضور نسوز پارس در نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط

حضور نسوز پارس در نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط

همزمان با بزرگداشت هفتاد و هفتمين سالروز صنعت سيمان، نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط در تهران و در تاريخ هاي 25 و 26 ديماه 89 برگزار گرديد كه شركت فرآورده هاي نسوز پارس در اين نمايشگاه حضوري پررنگ و چشمگير داشت.

 در اين نمايشگاه كه با استقبال خوب و پرشور شركت هاي سيماني روبرو گرديد در خصوص توليد آجرهاي بدون كروم پارسينل 90CRF   و    85CRF    منطقه پخت كه براي اولين بار در ايران جهت حفاظت از محيط زيست ( حذف كروم ) طراحي و توليد گرديد ، با مديران و مسئولين شركت هاي سيمان مذاكره گرديد.

در اين راستا مذاكره قطعي در خصوص تست و فروش آجرهاي 85CRF با شركت سيمان شهركرد و استفاده بخشي از اين آجرها در كوره دوار شركت مذكور انجام گرديد.

کد خبر: 30
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 5949
  دیدگاه کاربران