برگزاري گردهمايي ششماهه مديريت و پرسنل

برگزاري گردهمايي ششماهه مديريت و پرسنل

در تاريخ 05/07/90 ، گردهمائي مديريت محترم عامل و پرسنل برگزار گرديد .

در اين مراسم مديريت محترم عامل به بيان اهداف و برنامه هاي آتي  شركت پرداختند و در پايان گردهمايي نيز طرح پرسش و پاسخ انجام گرديد و به تعدادي از همكاران كه در مسابقات فرهنگي و تربيتي و قرآني شركت نموده بودن به قيد قرعه جوايزي اهداء گرديد.

کد خبر: 14
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2990