آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1403/01/28 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد- شهرک صنعتی- بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان27 شرکت فرآورده‌های نسوز پارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

  29 فروردین 1403
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1403/01/28

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فرآورده‌های نسوز پارس (سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راًس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/01/28 در محل یزد- شهرک صنعتی- بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان27 شرکت فرآورده‌های نسوز پارس برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند. خواهشمند است سهامداران محترم یا نمایندگان ایشان جهت حضور در جلسه حداقل 30 دقیقه قبل از شروع جلسه مجمع در محل شرکت جهت احراز هویت ورود به جلسه حاضر باشند.

  15 فروردین 1403

: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1402/10/10 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد- شهرک صنعتی- بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان27 شرکت فرآورده‌های نسوز پارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

  11 دی 1402
جلسه مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1402/10/10

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 10روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 در محل شرکت واقع در یزد- شهرک صنعتی- بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان27- شرکت فرآورده‌های نسوز پارس برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

  27 آذر 1402
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

  2 شهریور 1402
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  18 مرداد 1402
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

  28 فروردین 1402
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

  28 اسفند 1401
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 868891 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید دلایل اصلاح:پیوست نمودن آگهی روزنامه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت فرآورده های نسوز پارس ( سهامی عام )

  24 فروردین 1401
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 863673 ) می باشد.

  28 اسفند 1400

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

  31 فروردین 1400

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30

  31 فروردین 1400
استخدام

استخدام نیروی انسانی

شرکت فرآورده های نسوز پارس به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می نماید

  14 فروردین 1400
مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فراورده های نسوز پارس ( سهامی عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 در محل یزد- شهرک صنعتی-بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان 27 شرکت فرآورده های نسوز پارس برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

  14 فروردین 1400
مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

.

  18 اردیبهشت 1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم )

.

  18 اردیبهشت 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98B-128 مورخ 1399/03/21 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت حضور بهم رسانند.

  2 تیر 1399