آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

  31 فروردین 1400

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30

  31 فروردین 1400
استخدام

استخدام نیروی انسانی

شرکت فرآورده های نسوز پارس به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می نماید

  14 فروردین 1400
مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فراورده های نسوز پارس ( سهامی عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 در محل یزد- شهرک صنعتی-بلوار کاج- 24 متری ششم بهارستان 27 شرکت فرآورده های نسوز پارس برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

  14 فروردین 1400
مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

.

  18 اردیبهشت 1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم )

.

  18 اردیبهشت 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98B-128 مورخ 1399/03/21 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت حضور بهم رسانند.

  2 تیر 1399