آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98B-128 مورخ 1399/03/21 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت حضور بهم رسانند.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98B-128 مورخ 1399/03/21 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/16 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد- شهرک صنعتی - بلوار کاج - 24 متری ششم - بهارستان 27 - شرکت فرآورده های نسوز پارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.


ب– دستور جلسه :  

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

- اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت

 

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  

خواهشمند است جهت دریافت برگ حضور در جلسه مجمع، سهامداران محترم با در دست داشتن اصل کارت ملی و یا اصل وکالت نامه رسمی و گواهی نامه سهام در تاریخ 15/04/1399 از ساعت 9 لغایت 15 به آدرس تهران : میدان ونک - خیابان ونک - نرسیده به تقاطع کردستان - ساختمان آینه ونک - طبقه هفتم - واحد 701 و یا به آدرس یزد - شهرک صنعتی - بلوار کاج - 24 متری ششم - بهارستان 27 - شرکت فرآورده های نسوز پارس مراجعه فرمایند . ضمنا رعایت پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع توصیه میگردد . همچنین حضور در محل مجمع یک ساعت قبل از شروع آن با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و برگ حضور در جلسه الزامی میباشد.

 

کد خبر: 51
  تاریخ خبر : 2 تیر 1399
 3642