آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1402/05/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس شهرک صنعتی یزد - بلوار کاج 24 متری ششم کوجه سوم سمت راست بهارستان 27 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه 

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

با توجه به الزامات قانونی ثبت مشخصات حاضرین در مجمع ، بهمراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکیل و نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در مجمع الزامی می باشد  وکلای سهامداران حقیقی جهت شرکت در مجمع نیاز به ارائه وکالت نامه محضری از سهامداران داشته و صرفا با ارائه وکالت نامه محضری معتبر امکان حضور در مجمع برایشان میسر می باشد

 

لینک پخش آنلاین مجمع از درگاه اینترنتی به آدرس https://www.aparat.com/nasoozparsco/LIVE

 

دعوت کننده از مجمعهیئت مدیره شرکت فرآورده های نسوز پارس

کد خبر: 63
  تاریخ خبر : 2 شهریور 1402
 823