آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های نسوز پارس - نماد: کفپارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 863673 ) می باشد.

 
دلایل اصلاح:پیوست نمودن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های نسوز پارس ( سهامی عام ) بشماره ثبت 52908 شناسه ملی 10100980510در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5416 مورخ 1400/12/26
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30  
 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/22 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد - شهرک صنعتی - بلوار کاج - 24 متری ششم بهارستان 27 شرکت فرآورده های نسوز پارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 1400/09/30
 
 
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با توجه به الزامات قانونی ثبت مشخصات حاضرین در مجمع ، بهمراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکیل و نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در مجمع الزامی می باشد . وکلای سهامداران حقیقی جهت شرکت در مجمع نیاز به ارائه وکالت نامه محضری از سهامداران داشته و صرفا با ارائه وکالت نامه محضری معتبر امکان حضور در مجمع برایشان میسر می باشد . 

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت فرآورده های نسوز پارس 
کد خبر: 58
  تاریخ خبر : 28 اسفند 1400
 1383