مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/02/15 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد- شهرک صنعتی - بلوار کاج - 24 متری ششم - بهارستان 27 - شرکت فرآورده های نسوز پارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  

با توجه به الزامات قانونی ثبت مشخصات حاضرین در مجمع ، بهمراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در مجمع الزامی میباشد . وکلای سهامداران حقیقی جهت شرکت در مجمع نیاز به ارائه وکالت نامه محضری از سهامداران داشته و صرفا با ارائه وکالت نامه محضری معتبر امکان حضور در مجمع برایشان میسر میباشد

هیئت مدیره شرکت فرآورده های نسوز پارس 

کد خبر: 53
  تاریخ خبر : 18 اردیبهشت 1399
 3420