آغاز بكار مميزي مراقبتيIMS در پارس

آغاز بكار مميزي مراقبتيIMS در پارس

جلسه افتتاحيه مميزي مراقبتي سيستم يكپارچه (IMS) صيح روز شنبه مورخ 12/09/90 ساعت 10:20 در محل شركت نسوز پارس آغاز شد.

جلسه افتتاحيه مميزي مراقبتي سيستم يكپارچه (IMS) صيح روز شنبه مورخ  12/09/90 توسط كارشناسان شركت مرزبان كيفيت (IMQ) ايتاليا در محل شركت فرآورده هاي نسوز پارس آغاز شد.

اين مميزي تا پايان روز شنبه مورخ 12/09/90 ادامه دارد.

کد خبر: 12
  تاریخ خبر : 12 آذر 1390
 2658
  دیدگاه کاربران