انجام مميزي مراقبتي IMS در نسوز پارس

انجام مميزي مراقبتي IMS در نسوز پارس

مميزي مراقبتي سيستم يكپارچه (IMS) روز شنبه مورخ 12/09/90 در شركت نسوز پارس انجام شد.

 

مميزي مراقبتي سيستمهاي مديريتي و در پي آن تمديد گواهينامه هاي مرتبط با آن براي سومين سال پياپي بدون عدم انطباق حاصل گرديد كه كسب اين افتخار ثمره مديريت منسجم  و نشان از اهتمام و تلاش تمامي پرسنل در رده هاي مختلف سازماني دارد و بي شك كسب آن اتفاقي و موردي نبوده و نشان از نهادينه بودن سيستم هاي مديريتي در مجموعه نسوز پارس مي باشد.

كسب اين افتخار را به تمامي همكاران تبريك عرض نموده، اميد است با ادامه فعاليت هاي موثر و پيگير ، چنين موفقيت هايي بصورت مستمر براي اين مجموعه حاصل گردد.

کد خبر: 13
  تاریخ خبر : 13 آذر 1390
 3227
  دیدگاه کاربران