دستيابي شركت فرآورده هاي نسوز پارس به دانش فني توليد آجر هاي نسوز (NSIC)

دستيابي شركت فرآورده هاي نسوز پارس به دانش فني توليد آجر هاي نسوز (NSIC)

شركت فرآورده هاي نسوز پارس به دانش فني توليد آجر هاي نسوز (NSIC) دست يافت

در پي دستيابي شركت فرآورده هاي نسوز پارس به دانش فني توليد آجر هاي نسوز (NSIC)، معاونت محترم صنعت شركت تكادودر تقدير نامه ارسالي ،تلاش هاي مديريت عامل و كاركنان شركت رادر دستيابي به اين دانش فني ارج نهادند

کد خبر: 16
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2597
  دیدگاه کاربران