نسوز پارس ،شركت برتر استاني در گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي

نسوز پارس ،شركت برتر استاني در گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي

شركت نسوز پارس را بعنوان شركت برتر استاني در گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي معرفي شد

 طي  مراسمي در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان ، مدير كل فني و حرفه اي استان با اهداء لوح تقدير، شركت نسوز پارس را بعنوان شركت برتر استاني در گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي اعلام و از زحمات مديريت شركت قدرداني نمودند.

کد خبر: 17
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2745
  دیدگاه کاربران