كسب ركورد ذوب در كنورتر شركت ماشين سازي اراك

كسب ركورد ذوب در كنورتر شركت ماشين سازي اراك

پارس موفق به كسب ركورد 107 ذوب كنورترهاي فولاد سازي بخش متالوژي شركت ماشين سازي اراك گرديد

 شركت فرآورده هاي نسوزپارس موفق به كسب ركورد 107 ذوب كنورترهاي فولاد سازي بخش متالوژي شركت ماشين سازي اراك گرديد كه اين ركورد در سابقه كاري ماشين سازي اراك بي سابقه بوده و اين ركورد توسط نسوز پارس 25% ارتقاء يافته است.

کد خبر: 20
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2828
  دیدگاه کاربران