انتخاب کارگروه نسوز پارس بعنوان کارگروه نمونه استانی

انتخاب کارگروه نسوز پارس بعنوان کارگروه نمونه استانی

در پی کسب عنوان کارگروه نمونه استان توسط نسوز پارس، اعضای این کارگروه در هفته کارگردر مراسم دیدار با مقام معظم رهبری شرکت نمودند

 و همچنین طی مراسمی در محل خانه کارگر استان که با حضور استاندار و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید ازاين كارگروه تقدیر و تشکر بعمل آمد .

کد خبر: 21
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2858
  دیدگاه کاربران