تالیف و چاپ کتاب مدیریت دانش کلید موفقیت های سازمان های پیشرو

تالیف و چاپ کتاب مدیریت دانش کلید موفقیت های سازمان های پیشرو

کتاب "مدیریت دانش کلید موفقیت های سازمان های پیشرو" با همكاري آقايان دكتر سيدحيدر ميرفخرالديني(عضو هيأت علمي دانشگاه يزد) ، سيد مهدي صدر و مهندس مجتبي جوانبخت رييس مهندسي صنايع شركت فرآورده هاي نسوز پارس تأليف و توسط انتشارات مفاخر يزد به چاپ رسيد.

 اين كتاب در قطع وزيري و مشتمل بر 200 صفحه و با نگرش كاربردي و بيان استقرار نظام مديريت دانش در  سازمان ها انتشار يافته است و شامل اهم عناوين ذيل مي باشد:

  1. تعاريف، مفاهيم و نگرش مديريت دانش
  2. مدل هاي مديريت دانش
  3. ابعاد گوناگون پياده سازي مديريت دانش در سازمان
  4. روش طراحي و پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمان ها
  5. نمونه هايي از طراحي و پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمان ها

مؤلفان اين كتاب را براي دانشجويان و كارشناسان رشته هاي مجموعه مديريت، مهندسي صنايع و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي نمايند.

کد خبر: 22
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3127
  دیدگاه کاربران