نسوز پارس در اولين نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خود كفايي صنعت و معدن

نسوز پارس در اولين نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خود كفايي صنعت و معدن

با توجه به عملكرد حال حاضر و گذشته شركت فرآورده هاي نسوز پارس، اين شركت افتخارداشت كه تنها شركت توليد كننده نسوز داخلي باشد كه در اولين نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خود كفايي صنعت و معدن..

 كه از تاريخ 16 لغايت 21 ديماه 89 در تهران برگزار شد ، بنا به همكاري هاي نزديك في مابين و كسب دستاوردهاي متعدد ، محلي جهت ارائه و معرفي دستاوردهاي اين شركت در غرفه هاي سه شركت بزرگ و بنام صنعت كشور (مجتمع فولاد خوزستان، شركت ملي صنايع مس ايران، مجتمع آلومنيوم المهدي) اختصاص يابد.

کد خبر: 23
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2815
  دیدگاه کاربران