كسب نتايج موفقيت آميز محصولات پارس در شركت مس

كسب نتايج موفقيت آميز محصولات پارس در شركت مس

محصولات نسوز پارس منجر به كسب نتايج موفقيت آميز در شركت مس و خاتمه دادن انحصار چندين ساله توليدات شركت هاي خارجي شد..

 با توجه به سوابق همكاري دو مجموعه در ساليان متمادي و دستيابي به ركورد ها و افتخارات متعدد در زمينه داخلي نمودن بخش عمده اي از نسوز هاي مورد استفاده در كوره هاي ريورب ،آند و كنورتورهاي شركت مس كه توانست به سلطه و انحصار چندين ساله شركت هاي خارجي از جمله فايچر به اين صنعت خاتمه دهد.

شركت فرآورده هاي نسوز پارس بعنوان مدعو در غرفه شركت ملي صنايع مس ايران حضور يافته كه در بازديد بعمل آمده توسط وزير محترم صنايع و معادن و مدير عامل محترم شركت ايميدرو توضيحات كاملي در اين خصوص به ايشان ارائه گرديد.

شايان ذكر است حضور همزمان اين شركت در غرفه هاي سه شركت (مجتمع فولاد خوزستان، شركت ملي صنايع مس ايران، مجتمع آلومنيوم المهدي) موجبات تحسين و تقدير مقامات مذكور را در پي داشت.

کد خبر: 26
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3058
  دیدگاه کاربران