نسوز پارس و رويدادي جديد در صنعت

نسوز پارس و رويدادي جديد در صنعت

در صنعت و دنياي امروز ازجمله مباحثي كه مطرح است توليد با هزينه پايين و كيفيت بالا مي باشد كه در اين راستا انواع سيستمهاي مديريتي بنا شده و به عنوان ابزاري براي دستيابي به اين مهم مورد استفاده قرار مي گيرد .

 ‌بكارگيري اصول تاكيد شده در اين متون و مديريت بر منابع انساني و توسعه آن در راستاي مشاركت و كار گروهي و ايجاد يك سازمان دانش بنيان ، مديريت بر منابع مالي كه در حال حاضر اكثر صنايع به نوعي در اين تنگنا قرار دارند نقش بسزايي در تخصصي عمل كردن و پيشرو بودن آن سازمان را ايفا مي كند.

  • عملكرد واحد توليد :

يكي از موارد مهم و اسا سي در يك واحد توليدي  مديريت  بر مواد اوليه مصرفي مي باشد كه عمده گردش نقدينگي و هزينه قيمت تمام شده را پوشش مي دهد . در همين راستا واحد توليد شركت فرآورده هاي نسوز پارس موفق شد با طراحي و اجراي برنامه مدون استراتژيك مربوط به کاهش موجودی انبار برگشتی خام منیزیت کرومیتی ، حدود6182تن انواع مواد برگشتي منيزيت كروميتي خام  كه از نشتي حاصل از( تجهيزا ت ، پودرهاي غبارگير) و همچنين برگشتي فرآيند توليد در مراحل مختلف اعم از( ميكسر آماده سازي ، پرس ، پخت تكميل و بسته بندي) طي سالهاي اخير دچار انباشتگي شده بود را به صورت بهينه در برندهاي مختلف مصرف نمايد .اين موفقيت عظيم كه حاصل تلاش جمعي مديريت و كاركنان شركت فرآورده هاي نسوز پارس مي باشد را تبريك عرض نموده و اميد است شركت فرآورده هاي نسوز پارس در پيشبرد اهداف كلان مجموعه تكادو و خدمت رساني به صنعت مملكت همواره پيشگام باشد. در ذيل  فلوچارت كاهش موجودي انبار برگشتي  و تصاوير مربوطه قرارداده شده است.

کد خبر: 36
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3291
  دیدگاه کاربران