انتخاب گروه كار نسوز پارس بعنوان کارگروه نمونه كشوري

انتخاب گروه كار نسوز پارس بعنوان کارگروه نمونه كشوري

در پی کسب موفقيت گروه كار شركت فرآورده هاي نسوز پارس و انتخاب به عنوان گروه كاري نمونه كشوري سال 90 در بيست و دومين جشنواره امتنان وزارت كار و امور اجتماعي..

اعضاي گروه كار با مقام معظم رهبري رياست محترم جمهوري ديدار گردند. در اين مراسم با شكوه، ضمن استفاده از فيوضات معنوي ، از اعضاي اين كار گروه تقدير بعمل آمد .

کد خبر: 38
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2668
  دیدگاه کاربران