اجرای نظام آراستگی محیط کار در شرکت فراورده های نسوز پارس

اجرای نظام آراستگی محیط کار در شرکت فراورده های نسوز پارس

نظام آراستگي محيط كار(5S) از جمله سیستم هایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه اولیه و سنگ بنای سایر سیستمهای کیفیتی و بهره وری مانند TPM,TQM,QCC,TPC,ISO9000 ,ISO14000 و ... می باشد 5S به دلیل گستردگی مفهوم و در برگرفتن ابعاد گوناگونی همچون نظم، شناسایی، ردیابی، ایمنی، پاکیزگی، آموزش، انظباط و بهبود روش مناسبی جهت دستیابی به بسیاری از استانداردهای جهانی مدیریت و از جمله سری ایزو می باشد.

 

مفاهیم و ارکان اصلی این نظام برگرفته از مبانی ، اصول ، فرهنگ و تعالیم غنی اسلامی است بطوری که درآیات ، احادیث و روایات معصومین (ع) رعایت نظم و ترتیب و پاکیزگی در انجام کلیه امور زندگی مورد تأکید قرار گرفته است.

در این راستا شرکت فراورده های نسوز پارس به منظور ایجاد و دستیابی به فضای مناسب و نظم دادن به امور جاری سازمان با برنامه زمانبندی شده در تلاش است توسط اجرای تکنیک و اصول 5S(جداسازی و تعمیر ، نظم و ترتیب ، تمیزی ، استاندارد سازی ونهادینه سازي ) در سازمان پیاده سازی نماید.

اهم فعاليت صورت گرفته در پياده سازي اين پروژه عبارتنداز:

  • تشكيل كميته اجرايي 5S
  • انتخاب تيم مميزي 5S
  • آموزش مميزان 5S
  • بررسي و ثبت وضعيت موجود در قسمت هاي مختلف كارخانه

قدمهای بعدی به طور جداگانه در هر مرحله از پياده سازي نظام ساماندهی محیط کار (تفكيك و تعمير، نظم و ترتيب، نظافت و پاكيزگي، تداوم و استانداردسازي و تعليم و خود انضباطي)  صورت می گیرد

  • برگزاري دوره آموزشي جهت پرسنل
  • اجراي فعاليت ها و اصول ساماندهي توسط كاركنان در واحدها
  • مميزي فعاليت هاي هر مرحله انجام شده
  • ارائه گزارش مميزي وتحليل موارد به منظور رفع عيوب باقيمانده
کد خبر: 39
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3324
  دیدگاه کاربران