برگزاري مانورهاي سالانه ايمني و بهداشت در شركت فرآورده هاي نسوز پارس

برگزاري مانورهاي سالانه ايمني و بهداشت در شركت فرآورده هاي نسوز پارس

مانورهاي زمين لرزه، اطفاي حريق، نشت گاز، تركيدگي لوله و برق گرفتگي طبق سنوات گذشته با مشاركت اكثريت كاركنان و همكاري اعضاي كميته واكنش در شرايط اضطراري، واحد ايمني و بهداشت و تضمين كيفيت ...

شركت فرآورده هاي نسوز پارس از تاريخ 27/03/90 الي 31/03/90 در محل كارخانه برگزار گرديد. از فعاليت هاي جانبي برگزاري مانور مي توان به آموزش عملي كمكهاي اوليه، امداد رساني  احياي قلب، تنفس مصنوعي حمل مصدوم فرضي و ... اشاره نمود.

کد خبر: 40
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2982
  دیدگاه کاربران