راه اندازي سامانه پيامك شركت فرآورده هاي نسوز پارس

راه اندازي سامانه پيامك شركت فرآورده هاي نسوز پارس

به جهت اطلاع رساني بهينه تر و سهولت در امر بررسي انتقادات و پيشنهادات مخاطبين محترم، سامانه پيامك شركت فرآورده هاي نسوز پارس به شماره 30008381222222 راه اندازي گرديد ...

تمامي عزيزان مي توانند نظرات خود را از طريق اين پل ارتباطي با واحد روابط عمومي شركت فرآورده هاي نسوز پارس در ميان بگذارند.

کد خبر: 42
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3316
  دیدگاه کاربران