انتخاب نسوز پارس بعنوان واحد صنایع معدنی نمونه سال 1388

انتخاب نسوز پارس بعنوان واحد صنایع معدنی نمونه سال 1388

شرکت فرآورده های نسوز پارس بعنوان واحد صنایع معدنی نمونه سال 1388 کشوری انتخاب شد..

و موفق به كسب لوح تقدیر و تندیس از سوي ریاست محترم جمهوری گرديد.

بدون تردید این موفقیت در سایه تلاش وهمت مضاعف یکایک پرسنل تحقق یافته و امید است با استعانت از خداوند متعال، همواره نام پرافتخار نسوز پارس در سر لوحه تولیدکنندگان نسوز باشد.

   

کد خبر: 43
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3274
  دیدگاه کاربران