شروع بکار ارزيابي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در فرآورده هاي نسوز پارس

شروع بکار ارزيابي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در فرآورده هاي نسوز پارس

ارزيابي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در شركت فرآورده های نسوز پارس از26 لغايت 29 آذرماه با حضور 6 نفر از ارزيابان موسسه مطالعات در حال برگزاری است..

اين ارزيابي حول محور مدل تعالي ويرايش 90 از سوي موسسه مطالعات در حال ممیزی است و كليه سطوح كاركنان در اين ارزيابي مشاركت دارند.

کد خبر: 44
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3109
  دیدگاه کاربران