آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (اصلاحیه)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (اصلاحیه)

.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 درمحل يزد- صفائيه- هتل صفائيه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
1392/09/30
 
 
 

توضیحات:

کد خبر: 47
  تاریخ خبر : 16 تیر 1394
 6140
  دیدگاه کاربران