آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 درمحل يزد- هتل صفائيه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
1393/09/30
 
 

توضیحات:

کد خبر: 48
  تاریخ خبر : 16 تیر 1394
 3982
  دیدگاه کاربران