نسوز پارس،شركت منتخب در كنگره ملي تكنولوژي و توليد برتر

نسوز پارس،شركت منتخب در كنگره ملي تكنولوژي و توليد برتر

كنگره ملي تكنولوژي و توليد برتر در مورخ 15/06/90 در تهران / سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار گرديد.

در كنگره ملي تكنولوژي و توليد برتر آقاي مهندس سيد احمد حيدرپور يزدي مدير عامل شركت فرآورده هاي نسوز پارس بعنوان يكي از مديران برتر كشور انتخاب و معرفي گرديد.

در اين مراسم به مدير عامل شركت فرآورده هاي نسوز پارس لوح تقدير و تنيس يادبود كنگره ملي تكنولوژي و توليد برتر اهداء گرديد.

 

 

 

کد خبر: 6
  تاریخ خبر : 5 آذر 1390
 3979
  دیدگاه کاربران