تست موفقيت آميز ماسه مجراي پاتيل در مجتمع فولاد آلياژي ايران

تست موفقيت آميز ماسه مجراي پاتيل در مجتمع فولاد آلياژي ايران

با انجام بررسي هاي كارشناسي و انجام امور تحقيقاتي ، نسوز پارس در بهمن ماه 89 براي اولين بار موفق به توليد ماسه مجراي مورد استفاده در پاتيل را بصورت آزمايشي توليد نموده ..

كه تست آن در مجتمع فولاد آلياژي ايران صورت پذيرفته و موجبات رضايتمندي و خرسندي مسئولين اين مجتمع را فراهم نموده است.

ادامه روند توليد صنعتي اين محصول در برنامه كاري اين شركت قرار گرفته كه بعد از تست مجدد اين محصول در مجتمع فولاد آلياژي ايران و كسب نتايج نهايي محصول مورد نظر، در ساير سايت هاي فولاد سازي كشور ارائه و با توليد اين محصول نسوز پارس خواهد توانست بخش عمده ديگري از نيازهاي صنايع فولاد كشور را در داخل تامين و برآورده نمايد و تاكيدي مجدد بر توانمندي شركت هاي داخلي توليد كننده نسوز كشور داشته باشد.

کد خبر: 29
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 6039
  دیدگاه کاربران