دستاوردهاي شركت فرآورده هاي نسوز پارس در بخش صنعت سيمان

دستاوردهاي شركت فرآورده هاي نسوز پارس در بخش صنعت سيمان

تولید و ارائه آجرهای کم کروم (پارسیتک 80NS) جهت ارتقاء عمر نسوز منطقه پخت کوره های سیمان ( کوره های دارای تنش های مکانیکی ، حرارتی و شیمیایی نامتعارف) توسط پارس انجام پذيرفت..

  16 آذر 1390
تست موفقيت آميز ماسه مجراي پاتيل در مجتمع فولاد آلياژي ايران

تست موفقيت آميز ماسه مجراي پاتيل در مجتمع فولاد آلياژي ايران

با انجام بررسي هاي كارشناسي و انجام امور تحقيقاتي ، نسوز پارس در بهمن ماه 89 براي اولين بار موفق به توليد ماسه مجراي مورد استفاده در پاتيل را بصورت آزمايشي توليد نموده ..

  16 آذر 1390
كسب افتخاري ديگر در مجتمع فولاد آلياژي ايران

كسب افتخاري ديگر در مجتمع فولاد آلياژي ايران

در ادامه افتخارات كسب شده در راستاي ارتقاء عمر كاري پاتيل هاي مجتمع فولاد آلياژي ايران ، نسوز پارس توانست در ديماه سال جاري ركورد 96 ذوب را در پاتيل شماره 7 مجتمع مذكور كسب نمايد..

  16 آذر 1390