دستاوردهاي شركت فرآورده هاي نسوز پارس در بخش صنعت سيمان

دستاوردهاي شركت فرآورده هاي نسوز پارس در بخش صنعت سيمان

تولید و ارائه آجرهای کم کروم (پارسیتک 80NS) جهت ارتقاء عمر نسوز منطقه پخت کوره های سیمان ( کوره های دارای تنش های مکانیکی ، حرارتی و شیمیایی نامتعارف) توسط پارس انجام پذيرفت..

 يكي از افتخارات و دستاوردهاي تولید و ارائه آجرهای کم کروم (پارسیتک 80NS) جهت ارتقاء عمر نسوز منطقه پخت کوره های سیمان ( کوره های دارای تنش های مکانیکی ، حرارتی و شیمیایی نامتعارف) مي باشد كه كه از سال گذشته به شركت هاي سيمان بهروك يزد، سپاهان، زنجان، لار و سبزوار، ياسوج، قائن، ياسوج، خاش، زرين رفسنجان، اكباتان، دشتستان، درود، فارس، كوير كاشان، كارون، صوفيان، زابل، ممتازان كرمان، شاهرود، كرمان ، فيروز كوه، مازندران و بجنورد ارائه گرديده و موجب افزايش عمر نسوز در كوره هاي دوار شركت هاي مذكور گرديده است ، بطور مثال در شركت سيمان بهروك يزد عمر نسوز در منطقه پخت ، تا دو برابر افزايش يافته است. (در طول مدت 12 ماه)

کد خبر: 31
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 9628
  دیدگاه کاربران