تست موفقيت آميز آجر و جرم سرد كوره هاي قوس در مجتمع فولاد خوزستان

تست موفقيت آميز آجر و جرم سرد كوره هاي قوس در مجتمع فولاد خوزستان

بار ديگر با تلاش و همت مضاعف يكايك كاركنان مجموعه نسوز پارس، دستيابي به ركوردي جديد و قابل توجه در مجتمع فولاد خوزستان ميسر گرديد.

 با توجه باينكه در شركت فرآورده هاي نسوز پارس براي اولين بار در ايران توانست ركورد 80 ذوب در آجر خط سرباره مصرفي در پاتيل هاي مجتمع فولاد خوزستان را در بين شركت هاي نسوز داخلي و خارجي كسب نمايد. در غرفه مجتمع فولاد خوزستان در نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خود كفايي صنعت و معدن بصورت مدعو حضور يافته كه از غرفه اين شركت توسط جناب آقاي مهندس محرابيان (وزير محترم صنايع و معادن) ، جناب آقاي مهندس پلارك (مدير عامل محترم شركت ايميدرو) و همچنين مدير عامل مجتمع بازديد بعمل آمده و شرح كاملي از فعاليت هاي انجام شده در اين خصوص و فعاليت ها و پروژه هاي آينده نسوز پارس باستحضار ايشان رسانده شد .

شايان ذكر است با مذاكرات صورت گرفته با مديريت محترم عامل،معاونت محترم خريد، مديريت محترم واحد نسوز مجتمع هم اكنون پروژه هاي ديگري در خصوص آجرهاي لايه كاري و جرم سرد كوره هاي قوس در جريان مي باشد.

کد خبر: 25
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3348